DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, utrzymania swojego wizerunku i miejsca w branży budowlanej, nasza firma uzyskała w 2001 roku Certyfikat ISO według normy PN-EN 9001:2001. Decyzja wdrożenia SZJ opierała się na przekonaniu, że stawiając na jakość i solidność jako cel nadrzędny, budujemy fundament warunkujący przyszłość naszej firmy w Unii Europejskiej.
Wdrożenie norm ISO pozwoliło usystematyzować wszystkie zagadnienia mające wpływ na jakość i zdefiniować na nowo politykę jakości, w której jako strategiczny czynnik rozwoju uznaje się troskę o jakość i zadowolenie Klientów. Od marca 2011r.- z uwagi na "trudny rynek" firma utrzymuje i dokumentuje SZJ bez poddawania go certyfikacji przez PCBC S.A.
W roku 2005 wdrożyliśmy Zakładową Kontrolę Produkcji.
Aktualnie posiadamy Certyfikaty ZKP dotyczące stropu Teriva:
1. Certyfikat ZKP nr 1487-CPD-44/ZKP/12 belki 2. Certyfikat ZKP WE nr 1487-CPD-12/ZKP/13 pustaki stropowe Od roku 2009 na produkowane betonowe prefabrykaty studni kablowych typu "DOŻA", posiadamy Aprobatę Techniczną Nr AT/2009-03-2437 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Wyroby dla potrzeb telekomunikacji posiadają dodatkowo OPINIE z dnia 08.11.2012r.i 11.03.2013r. wydane przez Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności w Warszawie.
Na wytwarzane wyroby betonowe posiadamy Atest Higieniczny HK/W/0233/01/2009.

Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności nr 1 Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności nr 2 Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności nr 3 Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności nr 4 Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności nr 5 Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności nr 6 Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności nr 7 Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności nr 8 Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności nr 9 Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności nr 10 Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności nr 11