DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

Zwieńczenie 1000x600 klasy B125 /żeliwno-betonowe lub stalowo-betonowe/

Zwieńczenie studni SKR-2 spełnia funkcję włazu kanałowego do studni kablowej. Składa się z ramy żeliwnej 1000 x 600 obetonowanej o wymiarach zewnętrznych 1000 x 800mm umieszczanej na konstrukcji nośnej studni oraz ruchomej pokrywy żeliwno-żelbetowej przykrywającej otwór włazowy do studni. Wietrznik w pokrywie umożliwia kontrolę ewentualnej obecności gazu palnego w komorze studni. Zwieńczenie z pokrywą żeliwno - betonową spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000 w klasie B 125. Powyższe zwieńczenie znajduje zastosowanie także w studniach typu SKM.

Zwieńczenie 1000x600 studni kablowej SKR-2