Studnia Kablowa SK-2
Studnia Kablowa SK-2 przeznaczona jest do kanalizacji 2-otworowej jako przelotowa do przeci±gania i montażu kabli o R<20mm. Wykonana została zgodnie z norm± BN-73/8984-01 z dwóch elementów żelbetowych z betonu klasy C 20/25. Do wyposażenia kompletnej studni przewidziano zwieńczenie z ram± obetonowan± 1000x500. Ciężar studni 775 kg.
studnia kablowa sk-2 studnia kablowa sk-2 fot. 1 studnia kablowa sk-2 fot. 2

Doża sp. jawna

Doża sp. jawna

Jan Doroba i Michał Żaczek
Zielona Góra 30 /województwo łódzkie/
95-041 Gałkówek

Jan Doroba i Michał Żaczek
Zielona Góra 30 /województwo łódzkie/
95-041 Gałkówek