DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

Studnia Kablowa SKMOP-4

Studnia kablowa, typ SKMOP-4, jest studnią magistralną, odgałęŸną prawą. Przeznaczona jest do kanalizacji o 4 otworach w warstwie i do 24 otworów w ciągu. Wykonana została, z czterech elementów żelbetowych, z betonu klasy C 20/25. Spełnia wymagania norm: BN-85/8984-01 i ZN-95TP S.A.-O23T. Studnia zbudowana została na bazie wymiarów gabarytowych studni SKMP-4. Prefabrykowane gardło, montowane jest z dwóch elementów do korpusu studni za pomocą śrub o16mm, umożliwia to dogodny transport elementów studni i ich montaż, także na istniejących kablach. Poprzez zabudowę jednego wlotu, za zgodą operatora sieci, studnia może pełnić funkcję studni narożnej prawej /SKMNP/. Do wyposażenia studni przewidziano zwieńczenie z ramą obetonowaną1000x600.