DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

Zwieńczenie 500x500 klasy A75 /żeliwno-betonowe/ i B125 /stalowo-betonowe/

Zwieńczenie studni SK-1 spełnia funkcję włazu kanałowego do studni kablowej. Składa się z ramy żeliwnej 500 x 500 obetonowanej o wymiarach zewnętrznych 700 x 700 mm umieszczanej na konstrukcji nośnej studni, oraz ruchomej pokrywy żeliwno-żelbetowej /pełnej lub z wietrznikiem/ przykrywającej otwór włazu do studni. Wietrznik umożliwia kontrolę ewentualnej obecności gazu palnego w komorze studni. Zwieńczenie spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000 w klasie A75.

Zwieńczenie 500x500 studni kablowej kablowej SK-1