DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

Studnia Kablowa SKMOD-4

Studnia kablowa SKMOD-4 jest studnią magistralną, dwustronnie odgałęźną. Przeznaczona jest do kanalizacji o 4 otworach w warstwie i do 24 otworów w ciągu. Wykonana jest z czterech elementów żelbetowych z betonu klasy C 20/25. Spełnia wymagania BN-85/8984-01 i ZN-95 TP S.A.-023T. Studnia zbudowana jest na bazie wymiarów gabarytowych studni SKMP-4. Prefabrykowane gardła, montowane są do korpusu studni za pomocą śrub R 16 mm umożliwia to dogodny transport elementów studni i ich montaż, także na istniejących kablach. Do wyposażenia studni przewidziano zwieńczenie z ramą obetonowaną 1000x600. Ciężar 5900 kg.