DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

Studnia Kablowa SKMP-3

Studnia kablowa SKMP-3 jest studnią magistralną przelotową. Przeznaczona jest do kanalizacji o 3 otworach w warstwie i do 18 otworów w ciągu. Umiejscowione w bocznych ścianach wnęki umożliwiają łatwe wykonanie rozgałęzień sieci. Studnia spełnia wymagania norm: BN-85/8984-01, ZN-95 TP S.A.-023/T. Wykonana została z dwóch elementów żelbetowych z betonu klasy C 20/25. Do wyposażenia studni przewidziano zwieńczenie z ramą obetonowaną 1000x600. Ciężar 3820 kg.