DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

STROPY TERIVA 4,0/1

STROPY TERIVA 4,0/1
PODSTAWOWE ZALETY STROPÓW:
Ten rodzaj stropów jest powszechnie stosowany w konstrukcjach budynków jedno i wielorodzinnych. Niekwestionowane zalety to:
- nieskomplikowany i szybki montaż
- możliwość ręcznego montażu przez dwie osoby
- wyeliminowanie pełnego deskowania konstrukcji stropu
- długość belek według indywidualnych zamówień
- korzystny koszt 1m2 stropu
Zastosowanie pustaków keramzytowych zapewnia wyższą termoizolacyjność, odporność na wilgoć i działanie grzybów. Ponieważ keramzyt wytwarzany jest z surowców naturalnych nie zawiera pierwiastków promieniotwórczych, jest materiałem ekologicznym dającym użytkownikom poczucie komfortu.

ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
Stropy TERIVA 4,0/1 przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym dla obiektów, w których obciążenie charakterystyczne, ponad ciężar własny konstrukcji stropu, nie przekracza 4,0 kN/m2. Maksymalna rozpiętość modularna stropu wynosi:
6,0 m - dla stropów jednoprzęsłowych
7,2 m - dla stropów co najmniej dwuprzęsłowych
Wysokość konstrukcyjna stropu wynosi 0,24 m. Przeznaczony jest głównie do montażu ręcznego. Konstrukcja stropu spełnia wymagania normy PN-EN 15037-1:2011

CHAREKTERYSTYKA TECHNICZNA
Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1, jest konstrukcją wykonaną z prefabrykowanych elementów stropowych takich jak: belki, pustaki, zbrojenie podporowe. Łącznie z wykonanymi na budowie wieńcami i żebrami, po wylaniu 3 cm warstwy nadbetonu klasy C 20/25, powstaje monolityczna belkowo-pustakowa konstrukcja stropu.

BELKI
Belki stropowe składają się betonowej stopki o przekroju 40x120 mm i zatopionego w niej dolnego pasa kratownicy. Belki układa się na ścianach nośnych w odstępach co 60 cm. Długość modularna belek zawiera się w przedziale od 2,40 m do 7,20 m /moduł 0,20 m/.
Zbrojeniem belek jest kratownica przestrzenna wykonana ze stali zimnowalcowanej, żebrowanej i gładkiej o granicy plastyczności 500Mpa. Mogą być stosowane dwa typy kratownic.
-typ K - z prętem górnym o średnicy 8 mm i z dwoma dolnymi prętami o średnicy od 6 do 12 mm
-typ KJ - z prętem górnym o średnicy 8 mm i dwoma dolnymi prętami o równej średnicy i długości równej długości kratownicy oraz dodatkowymi prętami dogrzanymi w środku.

PUSTAKI
Są wytwarzane z betonu zwykłego na bazie lekkiego kruszywa keramzytowego. Wytrzymalość pustaka na obciążenia statyczne nie może być mniejsza niż 1,5kN (klasa R1), zgodnie z normą PN-EN 15037-2+A1:2011.
Masa pustaka nie powinna być większa niż 16,5 kg. Producent posiada w ofercie pustaki keramzytobetonowe trzyotworowe i czterootworowe.

ZBROJENIA PODPOROWE
Dla każdej rozpiętości stropu należy przewidzieć zbrojenie podporowe w postaci siatek płaskich lub zaginanych zależnie od rozpiętości przęseł. W stropach o rozpiętości do 6 m stosuje się siatki płaskie typu P-2 dla podpór skrajnych i P-1 na podporach wewnętrznych. W stropach o rozpiętości powyżej 6 m nad każdą belką stosuje się siatki zaginane typu Z-2 na podporach skrajnych i siatki zaginane Z-1 na podporach wewnętrznych.

INFORMACJE DODATKOWE
Producent posiada certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa Nr 34/01.
Obsługę jakości produkowanych wyrobów betonowych zapewnia nam LABORATORIUM BUDOWLANE.

UWAGA: Na życzenie Klienta - jeśli nie ma dokładnie rozliczonych belek i pustaków - przyjedziemy i rozmierzymy bezpłatnie!!!
Organizujemy odpłatny transport. Załadunek gratis!!!.

Zasady wykonywania stropów TERIVA (pdf, 4.4MB)

stropy teriva Łódź układanie stropy teriva Łódź pustaki stropy teriva Łódź belki