Doża sp. jawna
Jan Doroba i Michał Żaczek
Zielona Góra 30 /województwo łódzkie/
95-041 Gałkówek

Słupek oznaczeniowy SO

Słupek oznaczeniowy SO znajduje zastosowanie do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego i jego punktów charakterystycznych. W zależności od zastosowania może mieć literę K, Ł, M lub tabliczkę z numerem. Słupek wykonano z betonu klasy C 16/20. Wymiary zgodne z normą PN-B/19501. Ciężar słupka 60 kg.

Słupek oznaczeniowy SO