DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

O firmie

Firma "DOŻA" powstała w roku 1986 jako spółka cywilna. W różnych okresach swojej działalności zatrudniała do 35 osób.
Prowadziła różnorodną działalność budowlano - montażową:
- wykonawstwo robót melioracyjnych i hydrotechnicznych
- wykonawstwo przewiertów i przecisków pod drogami
- wykonawstwo kanalizacji teletechnicznych

Od roku 1993 działalność została rozrzerzona o produkcję prefabrykowanych elementów do robót:
- teletechnicznych /studnie kablowe, studnie teletechniczne, studnie telekomunikacyjne, zasobniki światłowodowe, słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe/
- budowlanych /stropy, nadproża, bloczki fundamentowe, pustaki ścienne, szamba żelbetowe/

W roku 2002 spółka cywilna przekształciła się w spółkę jawną.

Nasza firma, w roku 2001, uzyskała Certyfikat Systemu Jakości spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001. W wyniku przeprowadzonego audytu w marcu 2008 r. ważność certyfikatu została przedłużona do marca 2011 r. Aktualnie firma utrzymuje i dokumentuje SZJ bez poddawania go certyfikacji przez PCBC S.A. Naszą dewizą jest odpowiedzialność za jakość. Jako dobro społeczne przedkładamy ja nad konkurencyjność cenową, która często jest wrogiem jakości.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wdrożono także System Zakładowej Kontroli Produkcji. Produkcja belek i pustaków stropu Teriva jest objęta certyfikacją systemu ZKP przez Jednostkę Certyfikującą ODDZIAŁ BETONÓW CEBET w Warszawie.

Firma "DOŻA" Sp.j. działalność wytwórczą prowadzi w zakładzie w Woli Rakowej, w gminie Bójce /ok. 1km do węzła autostradowego Łódź - Górna/.