DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

Słupek oznaczeniowy SOP

Słupek oznaczeniowo-pomiarowy SOP służy do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego oraz wykonywania pomiarów prądów błądzących i potencjału elektrycznego powłoki kabla. Słupek wykonano z betonu klasy C 16/20. Wymiary zgodne z normą PN-B/19501. Ciężar słupka 60 kg.

słupek oznaczeniowo-pomiarowy SOP