DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

Szamba betonowe

Doża sp. j. oferuje szamba betonowe o pojemności 6m3 - szczelne, jednokomorowe zbiorniki bezodpływowe wykonane zgodnie z wymogami normy: PN-EN 2566-1:2000, PN-EN 476:2000, PN-B-03264:2002. Szamba wykonane są z betonu klasy B 30, W 8. Miejsce lokalizacji szamba na posesji oraz zasady montażu i eksploatacji zawarto w instrukcji dla nabywców wyrobu. Prezentowane szamba betonowe posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny HK/W/0524/01/2006. Wyrób posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 11/ZKP/05 wydany i nadzorowany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "CEBET". Ciężar zbiornika wynosi 4200kg. Ciężar pokrywy 1250kg.

szamba betonowe łódź wymiary rys. 1 szamba betonowe łódź wymiary rys. 2 szamba betonowe łódź