DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

Osadnik studni kablowych

Osadnik studni kablowych instalowany jest, w zagłębieniu, w dnie studni kablowej w trakcie jej montażu na obiekcie. Przewidziany jest jako dodatkowe wyposażenie. Ułatwia odprowadzenie wody deszczowej do gruntu, wypompowanie lub wybieranie czerpakiem. Umożliwia monterowi wygodne ułożenie nóg. Wykonany jest z betonu klasy C 16/20 z dozbrojeniem. Ciężar 75 kg.

osadnik studni kablowych