DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

Zwieńczenie 1000x500 klasy A75 /żeliwno-betonowe/ i B125 /stalowo-betonowe/

Zwieńczenie studni SKR-1 spełnia funkcję włazu kanałowego do studni kablowej Składa się z ramy żeliwnej 1000x500 obetonowanej 0 wymiarach zewnętrznych 1200x700mm umieszczanej na konstrukcji nośnej studni oraz ruchomych 2 pokryw żeliwno-żelbetowych przykrywających otwór włazu do studni. Jedna z pokryw wyposażona jest w wietrznik żeliwny umożliwiający kontrolę ewentualnej obecności gazu palnego w komorze studni. Zwieńczenie spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000 w klasie A75. Znajduje zastosowanie także w studniach: SK-2, SKR-2.

Zwieńczenie 1000x500 studni kablowej SKR-1