DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

Studnia Kablowa SKMP-4

Studnia kablowa SKMP-4 jest studnią magistralną, przelotową, przeznaczoną do kanalizacji o 4 otworach w warstwie i do 24 otworów w ciągu. Wykonana została z dwóch elementów żelbetowych z betonu klasy C 20/25. Spełnia wymagania norm BN-85/8984 i ZN-95 TP S.A.-023T. Wymiary gabarytowe studni SKMP-4 pozwalają, poprzez montaż jednego lub dwóch prefabrykowanych gardeł, spełniać funkcję studni narożnej lub odgałęłźnej. Do wyposażenia studni przewidziano zwieńczenie z ramą obetonowaną 1000x600. Ciężar 5060 kg.