DOŻA M.M. Posłuszny spółka jawna
95-006 Brójce, Wola Rakowa
ul. Tuszyńska 2

Studnia Kablowa SKMOL-4

Studnia kablowa SKMOL-4 jest studnią magistralną, odgałęźną lewą. Przeznaczona jest do kanalizacji o 4 otworach w warstwie i do 24 otworów w ciągu. Wykonana jest z czterech elementów żelbetowych z betonu klasy C 20/25. Spełnia wymagania norm BN-85/8984-01 i ZN-95 TP S.A.-023T. Studnia zbudowana jest na bazie wymiarów gabarytowych studni SKMP-4. Prefabrykowane gardło, montowane jest z dwóch elementów do korpusu studni za pomocą śrub R 16 mm umożliwia dogodny transport elementów studni i ich montaż, także na istniejących kablach. Poprzez zabudowę jednego wylotu, za zgodą operatora sieci studnia może pełnić funkcję studni narożnej lewej /SKMNL/. Do wyposażenia studni przewidziano zwieńczenie z ramą obetonowaną 1000x600. Ciężar 5500 kg.